Hiểu hành trình mua hàng của khách hàng để xây dựng chiến lược marketing

Hành trình mua hàng được định nghĩa là quá trình mà người mua chủ động nghiên cứu thông tin trước khi thực hiện mua một sản phẩm hoặc dịch vụ. Bất cứ ai cũng đều trải qua quá trình ra quyết định này, dù là họ đang tìm mua nhà, chọn nhà hàng ăn tối,

Continue Reading