6 sai lầm phổ biển trong SEO

Chiến lược từ khoá không tốt Không sử dụng các công cụ nghiên cứu từ khoá như SEMrush, Google Keyword Planner Sử dụng từ khoá quá rộng. Trừ khi sản phẩm của bạn bán trên toàn cầu và công ty của bạn là công ty nổi tiếng toàn cầu thì bạn mới dùng từ khoá

Continue Reading

Phía sau người Account

Phía sau những người làm Creative là bóng dáng người Account. phía sau những dòng tiền được thôi thúc đổ về tài khoản của công ty và các đối tác sản xuất là bóng dáng người Account. Phía sau bảng doanh mục khách hàng là bóng dáng người Account. Phía sau những công việc, quy

Continue Reading