About MIFA Creative Digital Agency

Agency hoạch định chiến lược và thực thi truyền thông marketing tổng thể

Nhân tài là nguyên khí của doanh nghiệp. Đội ngũ Mifa Media là những con người đã và đang đi trên con đường truyền thông, có kinh nghiệm sâu sắc và sáng tạo đổi mới trong các lĩnh vực quan hệ công chúng (Public Relations), phát triển sản phẩm Website, phát triển dịch vụ SEO, tạo dựng các chiến dịch PR, booking quảng cáo hiển thị online, xây dựng chiến dịch quảng cáo trên các kênh truyền thông xã hội Facebook, Zalo, tư vấn và xây dựng chiến lược chạy quảng cáo Google Adwords, tư vấn xây dựng đoạn phim quảng cáo Video Clip, TVC. Có ý tưởng sáng tạo chiến lược Truyền thông Quảng cáo. Thúc đẩy hình ảnh sản phẩm và thương hiệu đi vào tiềm thức của khách hàng theo mô hình TRUYỀN THÔNG ĐÍCH và ĐIỂM CHẠM TỚI.

 • Digital Account Executive

  MIFA Creative Digital Agency
  • full-time
  • 3 tháng ago
 • Tìm nhân tài SEO Specialist

  MIFA Creative Digital Agency
  • full-time
  • 2 năm ago
 • Senior Event Account

  MIFA Creative Digital Agency
  • full-time
  • 2 năm ago
 • Creative Designer

  MIFA Creative Digital Agency
  • full-time
  • 2 năm ago
 • Digital Content Writer

  MIFA Creative Digital Agency
  • full-time
  • 2 năm ago