Một tập hợp các cá nhân chỉ trở thành một nhóm làm việc khi mỗi thành viên biết rõ về bản thân mình và những đóng góp của mình để ca ngợi tai năng của những người khác

Nếu bạn hoàn thành được công việc mà không quan tâm tới việc ai là người được thưởng công thì quả là điều đáng ca ngợi

Việc đưa ra một chương trình rõ ràng với những kế hoạch cụ thể sẽ làm cho bạn có thêm lòng tự tin và sức mạnh cá nhân

Người quản lý tài năng nhất là người có đủ khả năng để tìm được nhân viên có thể làm được những gì mình muốn và phải là người biết kiềm chế để không xen vào công việc của nhân viên