[Góc nhìn digital marketing] Vì sao Donald Trump thắng?

Những số liệu research về digital strategies cho thấy những kết quả khá thuyết phục tạo nên lý do D.Trump – Ửng cử viên Đảng Cộng Hoà trở thành Tổng thống mới của nước Mỹ.

1. D.Trump sử dụng email marketing tốt hơn H.Clinton

D.Trump gửi email đều đặn tới list 500,000 individuals, open rate 26% để reach tới 130,000 people với mỗi mail.
H.Clinton chỉ gửi email đến list bạn bè.

2. D.Trump sử dụng social marketing tốt hơn H.Clinton

H.Clinton sử dụng chủ yếu LinkedIn để tương tác, nội dung chủ yếu là giải quyết vấn đề, quan điểm, chính sách.
Trong khi đó D.Trump sử dụng twitter tương tác với hơn 11 triệu follower (H.Clinton có 8.4 triệu). D.Trump có hơn 33,000 lần tweet tương tác, H.Clinton có 7.500 lần tweet tương tác.

3. D.Trump sử dụng TV ads

Cả hai đều sử dụng TV political ads cho các mass campaign. Dĩ nhiên với paid media thì thế mạnh thuộc về bên có nhiều tiền bạc.

4. D.Trump sử dụng Visual Branding tốt hơn H.Clinton

Với VB, mời các bạn xem ảnh phía trên và cho nhận xét nhé.

Digital media

Trả lời