No Position Quantity Pricing-VND Guarantee Note
1 Nhân viên Kinh doanh (Sales) 01 1 tháng lương Gross của Candidate Không –  Kinh nghiệm của Candidate ít nhất 06 tháng

–  Có nhu cầu guarantee tính chi phí thêm là 20% của 1 tháng lương gross cho một tháng

2 Nhân viên Tiếp thị (Marketing) 01 1 tháng lương Gross của Candidate Không –  Kinh nghiệm của Candidate ít nhất 06 tháng

–  Có nhu cầu guarantee tính chi phí thêm là 20% của 1 tháng lương gross cho một tháng

3 Nhân viên Chăm sóc Khách hàng (Telesale) 01 1 tháng lương Gross của Candidate Không –  Kinh nghiệm của Candidate ít nhất 06 tháng

–  Có nhu cầu guarantee tính chi phí thêm là 20% của 1 tháng lương gross cho một tháng

4 Thực tập sinh (Internship) 01 1,000,000 Không –  Không yêu cầu kinh nghiệm của Candidate

–  Có nhu cầu guarantee tính chi phí thêm là 25% của 1 tháng lương cho một tháng

  • Đối với các vị trí cấp Manager, Director, C-Level, Digitalworks sẽ trao đổi cụ thể với khách hàng.
  • Digitalworks sẽ gửi timeline cho khách hàng sau khi hợp đồng được ký kết.
  • Mọi thắc mắc khách hàng vui lòng mail đến info@digitalworks.vn để được giải đáp.