Infographic – TOP xu hướng truyền thông xã hội trong năm 2018

Một số xu hướng mà Filmora dự đoán đã có mặt trong năm 2017 – cụ thể là nội dung video và phát trực tuyến. Cả hai đều là một phần quan trọng trong chiến lược truyền thông xã hội của bất kỳ thương hiệu nào, và nếu không thì chắc chắn thực hiện vào năm 2018.

Tiếp theo là xu hướng trái lĩnh vực như AI và tăng cường thực tế AR. AR dự kiến sẽ thu hút nhiều chi tiêu hơn so với thực tế ảo VR, kênh VR sẽ phổ biến hơn vào năm 2022, vì vậy bạn sẽ đi trước nếu bạn bắt đầu kết hợp nó vào chiến lược của mình trong năm 2018.

Nguồn oursocialtimes

Academy workshop

Trả lời