Khoá học kdbds01

Học viên thân mến! Sau khi hoàn thành khoá học Marketing tìm kiếm khách hàng tiềm năng trong kinh doanh bất động sản 01, bạn vui lòng thực hiện Survey dưới đây giúp DIGITALWORKS Academy đánh giá và hỗ trợ học viên tốt hơn. (Tháng Bảy 25, 2024)

NHẬT XÉT TỔNG QUAN CỦA BẠN VỀ KHOÁ HỌC NÀY LÀ GÌ?

ĐÁNH GIÁ VỀ NỘI DUNG KHOÁ HỌC

Bạn vui lòng cho biết mức độ đồng tình với từng nhận xét sau

Khóa học được định hướng tốt. Buổi sau nối tiếp và phát triển từ buổi trước

Mỗi bài giảng đều có trọng tâm và tính thiết thực

Lượng kiến thức mỗi buổi vừa đủ để tiếp thu, không quá nhiều hay quá ít

Tôi có thể ứng dụng những điều đã học cho công việc của mình

ĐÁNH GIÁ VỀ GIẢNG VIÊN MẠNH CHINH

Bạn vui lòng cho biết mức độ đồng tình với từng nhận xét sau

Giảng viên có kiến thức về chủ đề giảng dạy

Giảng viên truyền đạt mạch lạc, dễ hiểu

Giảng viên dẫn dắt thảo luận trên lớp hiệu quả

Giảng viên tận tình giúp đỡ học viên khi học viên có câu hỏi

ĐÁNH GIÁ VỀ KHÂU TỔ CHỨC LỚP

Bạn vui lòng cho biết mức độ đồng tình với từng nhận xét sau

Thông tin giới thiệu về khóa học được truyền tải rõ ràng

Số lượng học viên trong lớp vừa đủ

Không gian học tập phù hợp, tạo sự thoải mái

Tài liệu học tập được cung cấp đầy đủ

GÓP Ý CỦA BẠN

(Để nội dung khoá học tốt hơn)

(Để giảng viên nâng cao kỹ năng giảng dạy)

(Để DIGITALWORKS Academy tăng chất lượng hỗ trợ học viên)

THEO BẠN, KHOÁ HỌC NÀY CÓ ĐIỂM GÌ ĐẶC BIỆT

BẠN BIẾT ĐẾN KHOÁ HỌC NÀY QUA KÊNH NÀO?


Sau khi hoàn thành điền thông tin vào Survey Marketing tìm kiếm khách hàng tiềm năng trong kinh doanh bất động sản 01, Bạn hãy click vào Submit để gửi đến DIGITALWORKS Academy!Trả lời