Quy trình tuyển dụng nhân sự cấp cao C-Level

Tuyển dụng các vị trí quản lý điều hành cấp cao của công ty luôn là vấn đề làm đau đầu các nhà nhân sự. Vì đây là những vị trí quan trọng nắm giữ thành công của công ty nên đòi hỏi nhà tuyển dụng phải có khả năng nhìn người tinh tường. Bên cạnh đó, quy trình tuyển dụng nhân sự cấp cao cũng không thể giống với các quy trình thông thường

Dự đoán trước nhu cầu

Nhân sự cấp cao là một nhóm ứng viên có số lượng không đông trong thị trường. Vì vậy việc thụ động trong các yêu cầu tuyển dụng sẽ làm giảm chất lượng nhân sự mà chúng ta tuyển được vì phải tuyển trong thời gian ngắn. Cách phản ứng chủ động với nhu cầu là đưa ra các cột mốc thời gian để dự đoán nhu cầu tuyển dụng nội bộ. Ngoài ra, nhà tuyển dụng cũng phải cập nhật tình hình nhân sự, thị trường, nhu cầu thông qua các mối quan hệ, network vì những ứng viên giỏi thường thụ động trong việc tìm kiếm nhà tuyển dụng.

Xây dựng mô tả công việc

Những lỗi cơ bản cần phải lưu ý khi xây dựng mô tả công việc gồm có:

– Khung kỹ năng không được xây dựng cụ thể từ kinh nghiệm của những nhân viên giỏi

– Những tiêu chí đo lường không cụ thể

– Số năm kinh nghiệm và kiến thức chuyên môn đóng vai trò rất quan trọng

Những lỗi này sẽ được cải thiện bằng cách:

– Chi tiết hóa yêu cầu công việc

– Cụ thể hóa đặc điểm hành vi phản ánh văn hóa doanh nghiệp

Mở rộng nguồn ứng viên

Nguồn ứng viên không chỉ đến từ bên ngoài mà còn đến từ bên trong công ty, hơn nữa nguồn ứng viên nội bộ nên được ưu tiên. Nếu nguồn nội bộ không có đủ nhân lực, chúng ta vẫn luôn có thể xem xét các nguồn từ đối tác, khách hàng, những người đã từng làm việc với công ty.

Đánh giá ứng viên

Đây là giai đoạn cần tính khách quan và công bằng cao nhất, cùng là giai đoạn quan trọng nhất. Nếu trong 1 quá trình đánh giá, chúng ta cải thiện được quy chất lượng của nó thì kết quả tuyển dụng sẽ cao gấp 3 lần so với việc gia tăng nguồn ứng viên. Vì vậy, thà rằng chúng ta dành thời gian để đánh giá một ứng viên, rồi sau đó có thể không tuyển người này, thì hiệu quả tuyển dụng vẫn cao hơn tuyển sai người.

Trong quy trình trên thì bước 4 là phức tạp nhất vì nó đòi hỏi ban tuyển dụng phải thiết kế những bài đánh giá để chọn lọc ứng viên gần với mức yêu cầu nhất có thể. Đây cũng là cơ sở để phỏng vấn và đưa ra quyết định cuối cùng.

Profiles Sea

Jobs and recruitment

Trả lời